Ny informasjonsbrosjyre om Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

NMK har laget ny informasjonsbrosjyre der de presenterer seg og forteller litt om tilbudet de har innen utredning av nevromuskulæresykdommer og nevromuskulær bevegelsesterapi.

Brosjyren er laget i A5 format, men man kan skrive den på en vanlig skriver med A4 ark. Hvis man ønsker en trykt kopi er det bare å ta kontak med NMK og så vil du få den tilsendt kostnadsfritt.

Brosjyren finner du på nettsidene til NMK