Livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Kunnskapssenteret skal lage en systematisk oversikt om effekt av tiltak for barn og unge med funksjonsnedsettelser i overgangen fra én livsfase til en annen.

Forskerne vil forsøke å besvare følgende hovedspørsmål:

  • Hvilken effekt har ulike tiltak for å lette overgangen fra tidlig barnealder til barneskolealder for unge med funksjonsnedsettelser?
  • Hvilken effekt har ulike tiltak for å lette overganger fra skole til livet som ung voksen for unge med funksjonsnedsettelser med tanke på blant annet deltakelse i videregående opplæring og i arbeidsliv, samt på eget familieliv?

Les hele artikkelen på kunnskapssenteret.no

Del