Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen på stortinget om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Forslagene gjelder nye regler for uføretrygd og nye regler for alderspensjon til personer som har mottatt uførepensjon eller ny uføretrygd.

Stortinget vedtok mandag 12.desember å innføre en ny ordning for uføretrygd som skal tre i kraft fra 2015.

Forslagene er en nødvendig tilpasning til pensjonsreformen av folketrygdens ytelser til uføre. Uførereformen er også et ledd i en fornyelse av folketrygdens stønadsordninger for personer med helseproblemer: sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.

Les innstillingen på: stortinget.no

Les også: Mer fleksibel uføretrygd