Opposisjonen lover debatt om momskompensasjon

11. november ble de borgerlige partiene enige om å fremme opptrapping av momskompensasjon i forhandlingene om statsbudsjettet. Finansdebatten pågår fra 24. november til 15. desember.

At opposisjonspartiene inngår budsjettavtale om dette så tidlig i prosessen, tyder på at de mener alvor med saken. Men ingenting er sikkert, annet enn at dette vil skape debatt.

– Dette gir oss inspirasjon og mulighet til å påvirke finansdebatten i Stortinget, sier Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge på www.frivillighetnorge.no, som håper regjeringen vil ta til fornuft og snu.

Frivillige organisasjoner bør ikke la denne muligheten gå fra seg. Det er nå det er viktig å appellere til politikere og media på hjemstedet og sentralt, for å synliggjøre hvilke aktiviteter som må kuttes eller reduseres dersom regjerings løfte om opptrapping av momskompensasjonsordninger ikke holdes. Frivillighet Norge har også opprettet , hvor ansatte og frivillige, og ikke minst alle som har glede og nytte av frivillig innsats, inviteres til å vise sin holdning. en aksjonsside på Facebook

Hva opposisjonen er enige om: Høyre, FrP, KrF og Venstre har under behandlingen av statsbudsjettet for 2012 blitt enige om viktige forslag som vil skape bedre forhold for frivilligheten. Momskompensasjonsordningen forsterkes med 200 millioner kroner for å oppfylle løftet til de frivillige organisasjonene.

Ennå er ikke siste ord sagt i debatten om statsbudsjettet for 2012.
(Kilde: Frivillighet Norge)