Nettkurs for valgkomitéer

"En veiviser for valgkomitéen". Dette kurset er beregnet på deg som trenger mer kunnskap om valgkomitéens oppgaver og funksjon, eller for de som sitter i en valgkomité for første gang.

Hva lærer du på dette kurset?
Vi har en forventning om at du etter å ha gjennomført dette kurset skal ha oppnådd følgende læringsmål:

  • ha fått innsikt i og forståelse for hvordan arbeidet i en valgkomité skal utføres (holdningsmål)
  • skal ha fått opplæring i regelverk og beskrivelse av oppgaver og framgangsmåter for arbeidet (kunnskapsmål)
  • skal bli i stand til å utføre arbeidet i en valgkomité på en tilfredsstillende måte (ferdighetsmål)

Målgruppe
Medlemmer i lokallagets eller fylkeslagets valgkomité.
Helst bør hele valgkomiteen i laget ha gjennomført dette kurset (elektronisk eller som en studiering med papirutgaven av "En Veiviser for valgkomitéen"). Men du kan selvsagt også gjennomføre kurset alene.

Styret i organisasjonen vil også ha stor nytte av å kjenne til hvilke oppgaver valgkomitéen har, og hva som forventes av denne viktige komiteen.

Kurset "En veiviser for valgkomitéen" er utviklet av Ragnhild Solberg i LHL og er en del av FS-prosjektet e-læring for alle. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.
Interessert i kurset? Ta kontakt med Jon Oddvar Eide på www.funkis.no