Konferanse om sjeldne tilstander 31. mai – 1. juni 2012 i Reykjavik

Greiningar- og rádgefarstöd ríkisins (Statens diagnostiserings- og rådgivningssenter) og Velferdarráduneytid (Velferdsdepartementet) i samarbeid med rarelink inviterer tjenesteytere, sentrale myndigheter og personer som selv har en sjelden tilstand til en

Konferansen vil bestå av forelesninger, workshops, parallellsesjoner og postere. Helsedirektoratet er medarrangør av konferansen

Temaer for konferansen:

Framtidig utdanning på sjeldenfeltet?
Forskning
Hvordan skape og styrke nordiske nettverk?
Kombinasjonen kunnskap og erfaring – beste praksis?
Egne erfaringer – presenter dine gode eksempler

Forelesningene holdes på engelsk. Spørsmål og diskusjoner går på nordiske språk og/eller engelsk.

Last ned mer informasjon i pdf

følgebrev fra helsedirektoratet