FFOs Kongress valgte nytt hovedstyre

På FFOs Kongress 26. – 27. november ble det valgt inn nye medlemmer til FFOs hovedstyre for de neste to årene. Knut Magne Ellingsen fra Hørselshemmedes Landsforbund ble gjenvalgt som leder.

Ingjerd Haukland fra Afasiforbundet i Norge ble gjenvalgt som 1. nestleder. Ny 2. nestleder i er Mona Enstad fra MS-forbundet i Norge, som fram til nå har vært medlem av FFOs hovedstyre.
På Kongressen ble det valgt inn to nye medlemmer til hovedstyret. Disse er Tor Eivind Johansen som representerer Norsk Revmatikerforbund og Stine Jakobsson Strømsø fra Norsk Epilepsiforbund.
Resten av medlemmene i nyvalgt styre for 2011-2013 har sittet i hovedstyret til FFO også i forrige periode. Her er en oversikt over hvem disse er:
– Henning Bjurstrøm fra Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge, som fram til nå har vært 2. nestleder.
– John Berg-Jensen fra Foreningen for Fragilt X-syndrom
– Janne Bjørklund fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
– Tor Eikeland fra ADHD Norge
– Anne Grethe Klunderud fra Mental Helse
– Atle Lunde fra Norges Blindeforbund
– Rebecca Tvedt Skarberg fra Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

Ny medlemsorganisasjon
På kongressen ble det også gitt medlemskap til en ny søkerorganisasjon. Leder av foreningen, Bernt Kvarstein, ga en presentasjon av Norsk Forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens. FFO består nå av 72 medlemsorganisasjoner.

Les innledningen som FFOs leder holdt på Kongressen: ffo.no

Les:

.Regjeringens jobbstrategi stod på dagsorden da arbeidsminister Hanne Bjurstrøm innledet på FFOs Kongress 26. november.