Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

To nye standarder for universell utforming av byggverk

Det var smil og tilfredshet da Standard Norge-sjef Trine Tveter onsdag 27. januar kunne overlevere to nye standarder for universell utforming av byggverk til kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Standardene er viktige verktøy fordi de spesifiserer krav til produkter, bygninger og omgivelser og tjenester i henhold til samfunnets behov og ønsker. Målgruppen for de nye uu-standardene er ispesielt de prosjekterende og oppdragsorganisasjoner som har ansvar for nybygging, men standardene er også viktige for eiendomsforvaltere.

Påbegynt allerede i 2005

Arbeidet som nå omsider er kommet i mål, ble påbegynt allerede i 2005. Opprinnelig var det meningen at en ny felles standard for byggverk skulle være klar for drøyt to år siden. Men ulike oppfatninger i høringsfasen viste at det måtte utarbeides to standarder. Dette var likevel ikke noe tema da Standard Norge og Husbanken markerte utgivelsen av de to nye uu-standardene i bydelen Løren i Oslo, hvor det for øvrig finnes flere gode eksempler på universell utforming.

Standardene som kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete kunne motta, har to deler: NS 11001 Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids – og publikumsbygninger og NS 11001 Universell utforming av byggverk, del 2 Boliger.

Det var administrerende direktør i Standard Norge, Trine Tveter, som hadde gleden av å presentere standardene. – Også for meg personlig betyr universell utforming en hel del, sier Trine Tveter. – Jeg er svaksynt og har erfaring med at bygninger og tjenester ikke er tilrettelagt. Det er ikke alt jeg kan se. Men med god tilrettelegging fungerer jeg godt i arbeidet mitt og privat. Jeg ønsker at alle med nedsatt funksjonsevne skal oppleve dette.

Vil ta ansvar

Tveter gjør det klart at standardiseringsorganisasjonen ønsker å ta ansvar og være en pådriver for å lage flere standarder for universell utforming, slik at samfunnet blir mer tilrettelagt for alle.

Med dette arbeidet følger Standard Norge opp regjeringens handlingsplan for universell utforming, og kravene som stilles i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Universell utforming vil imidlertid ennå en stund være en begynnerfase når det gjelder standardisering i byggsektoren. Med med utarbeidelsen av de nye norske standardene har man tatt et viktig skritt framover, ikke minst med fordi standardisering anses som et av de viktigste verktøy for å oppnå målet om et tilgjengelig samfunn for alle.

«Et viktig skritt framover»

– Med utgivelsen av disse to nye standardene har man tatt et viktig skritt framover, ikke minst med tanke på at standardisering anses som et av de viktigste verktøyene for å oppnå målet om et samfunn som er tilgjengelig for alle, sier politisk rådgiver Steinar Myrdal i Norges Handikapforbund i en kommentar.

I tidsskriftet Byggeindustrien blir de nye standardene omtalt som «et meget omfattende dokument som vil få meget stor betydning for byggenæringen.» I en nettleder heter det at «det ligger en enorm oppgave i det å formidle hva dette egentlig innebærer. Så langt har dette vært en sak for de spesielt interesserte, men nå må budskapet selges til hele byggenæringen.»

Kommunal- og regionaldepartementet har lagt ut en pressemelding om saken.

kilde: Universell utforming

Del
Click to listen highlighted text!