Ny standard for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Standard Norge har utgitt en ny standard for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Den fastsetter generelle kontraktsvilkår for partene i BPA-kontrakter. Standarden representerer et nybrottsarbeid, siden det er første gang det er utarbeidet denne typen nasjonalt dokument for BPA.

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har et vedtak om behov for bistand i dagliglivet. Dette gjelder hjelp både i og utenfor hjemmet. Målet med standarden for BPA er at den skal sikre ryddige kontraktsforhold mellom kommunene og leverandørene av tjenestene, og dermed bidra til at brukerne får den assistansen de har krav på.
Standard med tilhørende blanketter
I tillegg til selve standarden er det også utgitt to blanketter som kan benyttes ved kontraktsinngåelse. Standard Norge har dermed utgitt følgende dokumenter:
◦NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
◦Blankett 8435 A Kontrakt om levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
◦Blankett 8435 B Individuell kontrakt om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Les mer om standaren og blanketter på www.standard.no