Tilbud til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne

"Hva med oss?” er et nasjonalt tilbud om samlivskurs for par og kurs for aleineforeldre.

Kursene er et tilbud til foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne eller alvorlig syke barn. Tilbudet administereres av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) og drives av et familiekontor i hver region.
I Region Sør har Grenland Familiekontor ansvar for å tilrettelegge og
gjennomføre kursene. Kursene blir arrangert som helgekurs på hotell, og er sterkt subsidiert.
Det er et forebyggende tiltak, et tilbud for å styrke parforholdet eller aleneforeldrerollen og dele erfaringer med andre foreldre.

For mer informasjon last ned brosyre