Ny informasjonstelefon om rehabilitering og habilitering

Helseforetakene har etablert en ny informasjonstelefon for habilitering og rehabilitering. Telefonnummeret dit er 800 30 061.

Informasjonstelefonen for rehabilitering og habilitering drives av de regionale koordinerende enhetene i hver helseregion. Telefonen er områdestyrt slik at du kommer til den regionale koordinerende enhetene i den regionen du ringer fra.
Telefonen betjenes av helsepersonell.