Mobilitet og deltakelse

– et forskningsprosjekt om personer med bevegelseshemming og deres erfaringer med å være i jobb og ha behov for hjelp fra ulike instanser.

Nordlandsforskning og NOVA søker informanter til et forskningsprosjekt om hva hjelpeinstanser og fysisk tilgjengelighet betyr for at rullestolbrukere kan være i jobb.

Nordlandsforskning og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) skal i gang med et forskningsprosjekt om betydningen av ulike hjelpeinstanser og fysisk tilgjengelighet for arbeidslivdeltakelse for rullestolbrukere.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Sophies Minde og Statens Vegvesen.

Ett viktig formål med studien er å få konkret innsikt i bevegelseshindringer i dagliglivet – hvordan det er å ta seg fram til jobb, skole, barnehage, trening, behandling med mer. Derfor vil vi gjerne komme i kontakt med deg som er rullestolbruker og som enten er i ordinært arbeid eller arbeidsmarkedstiltak.

Vi ønsker å få innsikt i hvordan en vanlig uke er for deg, med fokus på tjenester og hjelpemidler, fysisk tilgjengelighet og deltakelse i ulike aktiviteter (som arbeid, fritid, trening).

Prosjektet omfatter personer i yrkesaktiv alder og som bor på ulike steder i Norge. Hvis du deltar i prosjektet, sikres du full anonymitet.

Dersom du har lyst til å delta i prosjektet, ta gjerne kontakt med oss:

Cecilie Høj Anvik (Cecilie.Anvik@nforsk.no)/ telefon 90 68 59 02, Nordlandsforskning

Janikke Solstad Vedeler (janikke.s.vedeler@nova.no) / telefon 97 79 73 23, NOVA