Barnas ridderuke 2012 på Beitostølen – 15.-21.01.12. Påmeldingsfrist 25.november

Hensikten med Barnas Ridderuke er å gi et tilbud om skiløping til barn og unge med funksjonshemninger, særlig de som tidligere ikke har hatt så store muligheter til å gå på ski.

Det blir lagt vekt på grunnleggende skiteknikk, tilpasning av riktig utstyr og evt. hjelpemidler. Vi erfarer at man gjennom et slikt arrangement kan bidra til økt aktivitet gjennom vinteren.

HVEM KAN SØKE

Uka er åpen for både nybegynnere og viderekommende. Vi tar først og fremst sikte på barn med fysiske funksjons-hemninger, mellom 10-15 år, fra hele landet. Det er en forutsetning at deltakerne kan nyttiggjøre seg skigåing (løype) som aktivitet, og har muligheter til å følge opp aktiviteten siden.

TID OG STED

Uka arrangeres på Beitostølen 15.01-21.01 2012 (uke 3). Deltakerne an-kommer Beitostølen søndag 15.01 før kl.1800. Avreise blir lørdag morgen den 21.01, senest kl. 1200

Mer informasjon, brosjyre, påmeldingsskjema: www.bhhs.no