Konferanse om universell utforming 2.desember på Thon hotell Arena, Lillestrøm

KS og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet ønsker velkommen til en konferanse om universell utforming.

Konferanse om universell utforming
KS og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet ønsker velkommen til en konferanse om universell utforming. Konferansen vil sette fokus på hvordan kommuner og fylkeskommuner jobber med universell utfoming, og markerer samtidig FNs dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011.

Målgruppen for konferansen er politiske og administrative ledere i kommuner og fylkeskommuner, fagfolk innen universell utforming, representanter fra de funksjonshemmedes organisasjoner og representanter fra statlige aktører.

Konferansen vil være en arena for utveksling av erfaringer, strategier og gode eksempler på arbeidet med universiell utforming i norske kommuner og fylkeskommuner.

Konferansen er gratis (evt. reise og overnatting dekkes ikke)

Mer informasjon/påmelding: Universell utforming