Hva er brukermedvirkning?

– Å være brukerrepresentant er ikke det samme som å være likemann, fastslo Geir Bornkessel i sin forelesning under brukermøtet på Frambu 30. september. Bornkessel er nestleder i brukerutvalget i Helse Sør-Øst, styremedlem i FFO og styrenestleder i Momentum.

Fra 30. september til 1. oktober ble årets brukermøte holdt på Frambu. Rundt 30 brukerrepresentanter deltok på møtet sammen med ansatte på Frambu. Nytt i år er at det er valgt faste brukerrepresentanter for henholdsvis 2 og fire år, som fungerer som brukerråd for Frambu.

– Brukermedvirkning er en rettighet, sa Bornkessel. Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og sørge for at brukerne blir hørt, noe som er slått fast i Stortingsmelding 34, 1996 – 97.

Les hele artikkelen: www.frambu.no

Åpen dag på Sunnås 27.oktober

I forbindelse med Rehabiliteringsuka 2011 har Sunnaas sykehus HF gleden av å invitere til "Åpen dag" på Nesodden 27. oktober.

Målgruppe:
"Alle" er velkomne til Åpen dag. Alle som ønsker å møte oss og høre litt om hvordan vi jobber.
Beskrivelse:
I forbindelse med Rehabiliteringsuka 2011 har Sunnaas sykehus HF gleden av å invitere til "Åpen dag" på Nesodden 27. oktober.
Vi får ofte henvendelser fra folk som som ønsker å besøke oss, alt fra privatpersoner til grupper i profesjonell sammenheng. Det er vanskelig å imøtekomme alle disse ønskene fortløpende, derfor arrangerer vi denne dagen for alle som ønsker å møte oss og se sykehuset "fra innsiden".

Mer info og påmelding: www.sunnas.no

Medisinsk informasjonskort Dystrofia Myotonika type 1

Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø (NMK) har nå laget et medisinsk informasjonskort for personer med Dystrofia Myotonika type 1.

Kortet inneholder en kort informasjon om symptomene og forskjellige hensyn som tas til personer med DM. Siden dette er en sjelden diagnose anbefales det at man tar med kortet til legen og andre plasser der det er nødvendig.

Les mer om kortet/last ned på NMK

FFM Nordland på tur til Vesterålen

Inger Helen Sydnes og Else Marie Celius tok turen til Vesterålen med bil fra Bodø (685 km tur/retur)for å holde medlemsmøter og verve flere medlemmer

Hilsen fra FFM Nordland

De mål vi setter oss i FFM i Nordland prøver vi etter beste evne å holde, Høsttreff måtte avlyses kun 2 påmeldte + styret (i mindretall) ville/kunne være med.
Men, vi dro på den varsla turen til Vesterålen for å avholde medlemsmøter, og vi hadde valgt oss ut Sortland og Myre, to steder der vi har en del medlemmer, men som vi vet har mange potensiale medlemmer og noen nye ble det da, på Sortland møtte 8 personer frem, så her fikk vi 4 nye husstandsmedlemmer og to nye hovedmedlemmer.

Annonserte på forhånd

Vi annonserte på forhånd i bladet Vesterålen, samt skrev selv forhåndsomtale, det jeg tror vi tjente på var at vi i overskriften på annonsen hadde plukket ut noen av de mest kjente diagnosene som er her nord, CMT, Limb Girdle, Polynevropati osv. dette gjorde i hvert fall det slik at de to nye medlemmene hadde sett sin diagnose i avisa, og som den ene sa;,” jeg viste ikke at det var en organisasjon for meg og min lidelse”. Godt å komme sammen med andre.
Informasjonen vi gir ut sammen med muskelnytt og informasjonsheftene som kontoret hadde sendt oss er at vi bevist bruker www.ffm.no sine internettsider, og viser frem det som står om vår organisasjon FFM, positivt og nytt selv for gamle medlemmer som aldri hadde tenkt på at det går an og “å klikke” på de ulike sider, så kunne de lese om oss i Nordland, for det ble etterspurt om ikke vi skulle få vår side her.
Positivt godt møte i den blå byen på Sortland ved det blå havet.
Tenk på tur Nordover med bil fra Bodø (685 km tur/retur) så var vi innom Troms fylke og Kvæfjord kommune, vi ropte heia til Laila Benjaminsen og alle de øvrige i Troms/Finnmark fylkesforening, underlig hvordan veien snor seg, mellom stupbratte fjell, langs fine fiskevatn, store skoger med mye elg (vi traff på 4 som dro elgskrotten til veien og tilhengeren) enkelte av fjellene er grønnkledte helt til topps mens andre i gjen har blank skurte fjellsider som blinker enten det er sol eller regn, og mye regn hadde vi på turen.
Jeg har aldri kjørt denne veien før, har bestandig kommet med fly til Stokmarknes, men skal du videre ut i periferien må du nesten ha bil, bussene går ett par ganger for dag mellom tettstedene og knapt det.
Lørdag morgen satte vi kursen mot Myre, som er kjent for veien til Nyksund 1,1 mil fra Myre, hvalsafari og ett bittelite pittoreskt samfunn (måtte ta en tur dit etter medlemsmøtet vårt).
På Myre har vi flere med Limb Girdle og noen med nevropati, samme annonsetekst ble satt inn i avisa og vi fokuserte på diagnosene også her.

Myre hotell var en skuffelse

En stor skuffelse var det å komme til Myre Hotel, store prangende annonser om dette stede og hotell men så hadde de kun rullestolrampe inn i hotellet og veien til møtelokalet gikk enten ned to trapper eller opp en steil trapp med fire høye trinn, noe som resulterte i at ett medlem av vår organisasjon i rullestol bare måtte dra hjem, hadde gleda seg til ett medlemsmøte, skuffelsen var stor og vi møtte ingen forståelse på hotellet, unnskyldningen kom dagen derpå til frokost, men det var altfor sent, så vi har sendt leserinnlegg til Øksnes avisa om forholdet og brev til både ordfører i kommunen og oppfordrer til å se på hotellets inngang til møtelokaler vi lever i 2011, ett annonsert møte er å anse som ett offentlig møte, da skal adgangen være for alle enten du går eller triller. Vi har selvsagt tilskrevet den det gjaldt og bedt om unnskyldning, og beklaget det uheldige.
Også her på Myre fikk vi oss ett nytt medlem, og vi traff gamle medlemmer som det var veldig koselig å hilse på, ett trivelig møte tross alt.

Nyksund

For å frisk litt opp på hukommelsen, Nyksund kom i nyhetene for en del år tilbake da Tyskere hadde kommet dit med Ungdommer som hadde havnet på skråplanet og som de skulle få på rett kjøl, trodde de, ungdommene skulle være med på å restaurere bygningene som hadde stort forfall, og hele stedet var fraflyttet. En del bygg ble restaurert, se den gule murveggen, andre fikk ny bordkledning, og de bygninger som ble restaurert ute er også standsmessig satt i orden inne og. Nyksund er ett meget godt besøkt sted vår, sommer og høst både av Norske og utenlandske turister. Prosjektet med ungdommene falt i fisk etter ett par år, men nu er det bosatt flere kunstnere her og noen nye bygg er også kommet opp, og barn av de som hadde hus her har satt i stand foreldrenes hus til sommerboliger. Stedet driver både med kafe, overnatting og Hvalsafari sommerstid.
Jo vi hadde en finfin tur både Mia og jeg.
Med vennlig hilsen fra FFM i Nordland, hilsen Inger Helene

Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

Helse- og omsorgsdepartementet vil i 2012 legge fram en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, samt tannhelsetjenesten.

FFO kommer til å gi innspill til denne meldingen, og oppfordrer våre medlemsorganisasjoner til å gjøre det samme.
Kvalitet og pasientsikkerhet er temaer som engasjerer mange og departementet legger derfor opp til en bred involvering av eksterne aktører og brukere i arbeidet med meldingen.
I et notat fra HOD står det blant annet at det vil bli arrangert innspillmøter og dialogmøter med sentrale aktører og brukere underveis i prosessen, og ved behov.
Departementet vurderer også om enkelte utvalgte tema og problemstillinger skal legges ut på åpen innspillrunde på nett høsten 2011.
Som et ledd i arbeidet med meldingen skal det arrangeres en dialogkonferanse – for å skape meningsutveksling og samle innspill fra et bredt utvalg av brukergrupper, helsepersonell og forvaltning.
(30.09.11)

Les regjeringens pressemelding fra 09.02.2011 om ovennevnte stortingsmelding

Historisk avgjørelse om universell utforming

Hitra camping og Sengemakeriet Gullaksen møbler i Trondheim har brutt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Nå må de to virksomhetene få på plass universell utforming i sine lokaler.

To ferske avgjørelser i Likestillings- og diskrimineringsnemnda har gitt to bedrifter i Trøndelag pålegg om å gjøre lokalene sine mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er første gang nemnda pålegger utbedring i saker om universell utforming. Dersom bedriftene ikke følger opp, kan nemnda ilegge tvangsmulkt.

Begge bedriftene det er snakk om, ligger i Trøndelag.

  • I det ene tilfellet er det snakk om et inngangsparti man ikke kommer forbi med rullestol (Sengemakeriet Gullaksen i Trondheim).
  • I det andre tilfellet påpeker nemnda mangel på handikaptoalett og tilgjengelig inngangsparti på et serveringssted på campingen (Hitra camping).

Det var Norges Handikapforbund som klagde inn begge de to sakene for nemnda. Sakene har tidligere vært behandlet av Likestillings- og diskrimineringsombudet, med samme utfall.

Ombud Sunniva Ørstavik er svært fornøyd med Likestillings- og diskrimineringsnemndas avgjørelser.

– Disse to sakene viser at systemet fungerer – det nytter å klage. Når virksomheter bryter loven og stenger ute mennesker med nedsatt funksjonsevne på denne måten, kan Likestillings- og diskrimineringsnemnda sette makt bak krava, og det har de nå gjort, sier hun på www.ldo.no.