Frykter økte ventetider for pasientene

Tre minutter var satt av til FFOs synspunkter i Helse- og omsorgskomiteens høring om neste års statsbudsjett. Sykehusenes økonomi, rehabilitering og unge ut av aldershjem var saker FFO tok opp.

Det har vært et mål for regjeringen at ventetidene til behandling skal reduseres. FFO frykter at forslaget til statsbudsjett for 2012 kan føre til at ventetidene igjen øker.
I budsjettforslaget ser FFO at sykehusene skal tilføres 1 408 millioner kroner for at flere pasienter skal kunne få behandling. Dette er positivt, men vi stiller spørsmål om 0,3 prosent aktivitetsvekst er tilstrekkelig for å hindre at ventetidene øker. I og med at veksten i somatisk behandling (ISF delen) er satt til 1.1 prosent, og det forventes at økt pasientbehandling i kommunene vil utgjøre 0,8 prosent, utgjør veksten i den somatiske behandling i sykehus bare 0,3 prosent.

Det har vært et mål for regjeringen at ventetidene til behandling skal reduseres. FFO frykter at forslaget til statsbudsjett for 2012 kan føre til at ventetidene igjen øker.
I budsjettforslaget ser FFO at sykehusene skal tilføres 1 408 millioner kroner for at flere pasienter skal kunne få behandling. Dette er positivt, men vi stiller spørsmål om 0,3 prosent aktivitetsvekst er tilstrekkelig for å hindre at ventetidene øker. I og med at veksten i somatisk behandling (ISF delen) er satt til 1.1 prosent, og det forventes at økt pasientbehandling i kommunene vil utgjøre 0,8 prosent, utgjør veksten i den somatiske behandling i sykehus bare 0,3 prosent.
– Vi mener at det er altfor ambisiøst å forvente at kommunene allerede i første året av samhandlingsreformen skal kunne ta hele 0,8 prosent av den somatiske behandlingen, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO på ffo.no.
Fjorårets aktivitetsvekst lå på ca. 1 prosent. Det medførte en svak nedgang i ventetidene fra 79 til 70 dager. Dersom det skal kunne forventes en ytterligere reduksjon i ventetidene, mener FFO at 0.3 prosentvekst i sykehusbehandling vil være for svak.
– FFO frykter at ventetidene vil øke ytterligere på bakgrunn av den svake veksten det legges opp til. For å sikre at ventetidene ikke øker ber FFO komiteen om å anmode regjeringen om å øke bevilgningen til somatisk aktivitetsvekst i sykehusene, slik at aktivitetsøkningen tar høyde for 1 prosent vekst. Det samme som for 2011, sier Arum.
Oslo universitetssykehus
Den økonomiske situasjonen ved Oslo universitetssykehus var også en sak FFO tok opp i komitéhøringen. FFO ba komiteen etterlyse en grundig redegjørelse overfor Stortinget om situasjonen der, og hvordan krisen skal løses uten at det går ut over pasientbehandlingen.
Etterlyste satsning på rehabilitering
Nok en gang kunne FFO etterlyse større satsning på habilitering og rehabilitering i statsbudsjettet. I høringen ba FFO komiteen om å bekrefte at habilitering og rehabilitering blir det neste store satsningsområdet med å realisere samhandlingsreformen.
Unge ut av aldershjem
I løpet av den knappe taletiden i komiteen rakk FFO også å be komiteen om å følge opp tidligere stortingsvedtak om at ingen unge funksjonshemmede skal bosettes i alders- og sykehjem.

Les merknader fra FFO til Helse og sosialkomiteen på www.ffo.no