Likeverdige tjenester i praksis

Denne uke lanserer LDO en håndbok som skal hjelpe tjenesteytere til å sikre at alle brukere får et likeverdig tilbud.

– Alle har krav på likeverdig behandling, for eksempel på helsestasjonen, hos fastlegen eller på skolen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på ldo.no.

– Denne håndboken er et unikt verktøy alle som tilbyr slike og andre tjenester kan benytte seg av for å sikre brukerne et likeverdig tilbud.

Eksemplene, tipsene og veiledningen i denne håndboken er derfor til dels knyttet til helsetjenester.

De er hentet fra brukererfaringer, henvendelser og klagesaker behandlet av LDO, LDOs kunnskap om praktisk likestillingsarbeid, og ulike rapporter.

Håndboken har fire deler:

§ Likeverdige tjenester: Hva og hvorfor?

§ Likeverdige tjenester: Hvordan?

§ Hvorfor diskriminering skjer

§ Hvilke plikter har tjenesteytere?

Last ned håndboken