Hva er brukermedvirkning?

– Å være brukerrepresentant er ikke det samme som å være likemann, fastslo Geir Bornkessel i sin forelesning under brukermøtet på Frambu 30. september. Bornkessel er nestleder i brukerutvalget i Helse Sør-Øst, styremedlem i FFO og styrenestleder i Momentum.

Fra 30. september til 1. oktober ble årets brukermøte holdt på Frambu. Rundt 30 brukerrepresentanter deltok på møtet sammen med ansatte på Frambu. Nytt i år er at det er valgt faste brukerrepresentanter for henholdsvis 2 og fire år, som fungerer som brukerråd for Frambu.

– Brukermedvirkning er en rettighet, sa Bornkessel. Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og sørge for at brukerne blir hørt, noe som er slått fast i Stortingsmelding 34, 1996 – 97.

Les hele artikkelen: www.frambu.no