Familienettet.no fornyer seg

Familienettet.no har fått nytt utseende, nytt innhold og ny organisering.

www.familienettet.no er et nettsted for alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemming, psykiske vansker eller kronisk sykdom. Nå har nettstedet fått nytt innhold, nytt utseende og ny organiseringav innholdet.

Nettstedet har som mål å gjøre det enklere å finne og å ta i bruk relevant informasjon, uavhengigav hvor i landet man er bosatt og når på døgnet man trenger denne informasjonen. De vil også legge til rette for at familienes historier kan bli fortalt og hørt av mange.

Redaksjonen arbeider etter følgende visjon: På lag med familien for bedre mestring av hverdagen.