Medisinsk informasjonskort Dystrofia Myotonika type 1

Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø (NMK) har nå laget et medisinsk informasjonskort for personer med Dystrofia Myotonika type 1.

Kortet inneholder en kort informasjon om symptomene og forskjellige hensyn som tas til personer med DM. Siden dette er en sjelden diagnose anbefales det at man tar med kortet til legen og andre plasser der det er nødvendig.

Les mer om kortet/last ned på NMK