Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

Helse- og omsorgsdepartementet vil i 2012 legge fram en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, samt tannhelsetjenesten.

FFO kommer til å gi innspill til denne meldingen, og oppfordrer våre medlemsorganisasjoner til å gjøre det samme.
Kvalitet og pasientsikkerhet er temaer som engasjerer mange og departementet legger derfor opp til en bred involvering av eksterne aktører og brukere i arbeidet med meldingen.
I et notat fra HOD står det blant annet at det vil bli arrangert innspillmøter og dialogmøter med sentrale aktører og brukere underveis i prosessen, og ved behov.
Departementet vurderer også om enkelte utvalgte tema og problemstillinger skal legges ut på åpen innspillrunde på nett høsten 2011.
Som et ledd i arbeidet med meldingen skal det arrangeres en dialogkonferanse – for å skape meningsutveksling og samle innspill fra et bredt utvalg av brukergrupper, helsepersonell og forvaltning.
(30.09.11)

Les regjeringens pressemelding fra 09.02.2011 om ovennevnte stortingsmelding