Fagkveld om bil 29. september 2011

28 medlemmer fant veien til fagkvelden om bil. Vi hadde besøk av jurist Tor Berskaug og rådgiver/ergoterapeut Elin Berg fra NAV Landsdekkende Bilsenter.

Hvis du vil søke om hjelp til bil må du henvende deg til ditt lokale Nav-kontor. Der vil de hjelpe deg med søknadsprosessen.

Berskaug informerte om søknadsprosessen, søknadskriterier og saksgang. For tiden er behandlingstid av søknad om bil ca. 8 mnd., men NAV har som mål å få ned behandlingstiden til 6 mnd. etter jul.

Berg fortalte om ulike løsninger i forhold til ekstrautstyr og ombygging av bil.

Det var mange spørsmål, og foredragsholderne tok seg god tid til å svare.

De som er interessert i powerpoint-presentasjonen av foredraget kan ta kontakt med sekretær eller leder så sender vi deg presentasjonen på mail.

Bildet: Rådgiver/ergoterapeut Elin Berg foreleser