WCAG 2.0 – retningslinjene i norsk oversetting

WCAG 2.0 regnes som det viktigste referansedokumentet for tilgjengelige nettsteder. Det benyttes av utviklere over hele verden. At vi nå har en norsk oversetting, vil gjøre innholdet mer forståelig for utviklere og andre.

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) finnes nå i en autorisert norsk oversetting. Dokumentet er publisert på World Wide Web Consortium (W3C) sitt nettsted under lenken: http://www.w3.org/Translations/WCAG20-no-20110926/

W3C har klare regler for hvordan arbeidet med oversetting av deres dokumenter skal gjennomføres. Blant annet måtte den norske utgaven av WCAG 2.0 på på åpne høringer før godkjenning. Oversettingsarbeidet har i alt strukket seg over ca. 1 ½ år.

Deltasenteret tok initiativ til og har vært ansvarlig for oversettingen. De andre organisasjonene som har deltatt i oversettingsarbeidet har vært:

 • Aletheia
 • Blindeforbundet
 • Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi)
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Høgskolen i Gjøvik
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Hørselshemmedes Landsforbubd (HLF)
 • IKT-Norge
 • Microsoft Norge
 • Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
 • Standard Norge
 • Språkbruket
 • Språkrådet
 • Tingtun

Dette er en milepæl i arbeidet med å lage mer tilgjengelige nettsteder. Nå begynner arbeidet for å lage veiledertekster til WCAG 2.0

Kilde: Deltasenteret