Familie fikk medhold om rullestolbil i Trygderetten

Etter fire års kamp fikk en familie nylig medhold i Trygderetten om tildeling av rullestolbil. Nå vurderer NAV å se på regelverket for tildeling av rullestolbiler med heis og rampe på nytt. En regelendring vil også bli lagt fram for Stortinget i høst.

Det er fint at Filip fikk medhold i trygderetten, men det er synd at familien hans har måtte bruke fire år av sitt liv for å kjempe mot NAV. Det er synd at NAV har blitt mer en fiende framfor en god hjelper i en ellers tøff situasjon for familien, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i FFO på ffo.no.

For et år siden tok FFO opp denne saken i NAVs sentrale brukerutvalg på hjelpemiddelområdet. Da hadde vi fått flere tilbakemeldinger på at reglene for tildeling av rullestolbil med heis og rampe blir praktisert for strengt, samt ulikt etter hvor man bor i landet.
Etter at familien til Filip har fått medhold i Trygderetten, vil NAV se på praksisen for tildeling av slike biler på nytt.

– Vi ser behov for justeringer av regelverket og vi ser på om det er grunnlag for å endre inngangsvilkårene for å få rullestolbil, sier Tron Helgaker, seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet til TV2.

– Signalet fra NAV på at de vil se på inngangsvilkårene er gledelig, sier Ovesen.

I januar 2011 sendte FFO over sine budsjettkrav til regjeringen. Der ber vi blant annet om at det må legges inn mer penger til dette i statsbudsjettet for 2012, slik at flere får tilgang på rullestolbiler.

Ovesen påpeker til slutt at innstramningene i regelverket, som NAV har foretatt på dette området, er i strid med hva Stortinget tidligere har vedtatt.