Ungdomstilbud 2012 på Beitostølen helseportsenter

Oppholdene er rettet mot ungdom og unge voksne i alder 17-30 år. Søker du på disse periodene så får du et tilbud i ei gruppe med andre unge, der Beitosølen fokuserer på unges behov.

Ungdomstilbud 2012

Vi er opptatt av at UNGDOM SKAL MØTE UNGDOM på Beitostølen. Derfor setter vi nå av 5 opphold i 2012 som er rettet mot ungdom og unge voksne i alder 17-30 år. Søker du på disse periodene så får du et tilbud i ei gruppe med andre unge, og der vi fokuserer på unges behov. Disse periodene er:

3. jan. – 21. jan. 2012 (3 uker)
19. juni – 14. juli 2012 (4 uker)
17. juli – 4. aug. 2012 (4 uker)
25. sept. – 13. okt. 2012 (3 uker)
27. nov. – 20. des. 2012 (3,5 uker)

UNG 2012 er fellesbetegnelsen på disse oppholdene

Målgruppen for dette tilbudet er ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelse. Tilbudet passer for ungdom og unge voksne som både motorisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt for gruppe. Selv om tilbudene foregår i en felles ramme, er det gode muligheter for individuell tilrettelegging. Dersom brukeren ikke kan ivareta daglige behov for ADL, tas vedkommende inn sammen med ledsager.

I tillegg til fysiske trening har oppholdene også fokus på kosthold, selvstendiggjøring, etablering, utdanning og arbeid. Det legges vekt på at brukeren får reelle valgmuligheter innenfor rammene av oppholdet, og at det gis muligheter for å være med å ta ansvar for egen rehabiliteringsprosess.

For de som går på videregående skole, vil vi så godt som mulig tilrettelegge for egenstudier og samarbeid med lokal skole.

Mer informasjon og påmelding: Beitostølen helsesportsenter

Facebook
Twitter
LinkedIn