Muskelnytt nr.3 2011

Nye lokaler for FFM
s 4

Prøv rullestolrugby!
s 5 Lin Christine Solberg prøver rullestolrugby

Ole Hagens masteroppgave
s 6-7 Ole Hagen har skrevet masteroppgave om hvordan grunnskolen oppleves av elever med FSH

Smarte ting
s 8 Hobbyaktiviteter som krever lite styrke eller bevegelse

Å drive en fylkesforening
s 9 FFM Hordaland/Sogn og Fjordane

En utfordring for livet!
s 10-13 Om Laila Bakke-Larsens rehabilitering på Askim Sunnaas

FFMU
s 12-15 Les om Aktiv uke 2011, Lin Christine Solbergs reise til Australia og Gustav Granheims reise til Lisboa

Ble produktiv av sykdommen
s 16-17 Annabelle Despard ville bruke ord som terapi etter en alvorlig muskelsykdom

Stolthetsparaden 2011
s 18-20

Brukerundersøkelse og kvalitetsarbeid ved NMK Tromsø
s 21 God kvalitet forutsetter at brukerens/pasientens erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene

Les hele Muskelnytt nr.3 2011 her