Innsparinger rammer brukerne

Varsel om økonomiske innstramninger ved hjelpemiddelsentralene vil være hovedsak på NAVs brukerutvalgsmøte på hjelpemiddelområdet 8. september.

På landsbasis skal det spares ca. 45 millioner kroner, noe som vil gå utover tilbudet til brukerne, svekke kvaliteten i formidlingsarbeidet, samt svekke brukerpasset.
Etter det FFO har kjennskap til er situasjonen svært alvorlig på flere områder innenfor hjelpemiddelformidlingen. Hittil har ikke NAVs brukerutvalg på hjelpemiddelområdet, der FFO deltar, blitt varslet om innsparingstiltakene. Dette vil derfor være hovedsak på neste møte 8. september.

Les hele artikkelen på ffo.no