Foreningen for muskelsyke har nå startet opp igjen fylkesforening i Rogaland

Nytt fylkesstyret i FFM Rogaland ble opprettet 27.august 2011. De satser på å ha en samling i desember for å legge føringer for driften fremover.

Kontakt styret i FFM Rogaland

Del