Sysselsettingsstrategi like rundt hjørnet

FFO deltok 18. august på møte med statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet, hvor det ble orientert om status i arbeidet med Sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede.

Fra før er det kjent at strategien skal legges frem sammen med forslaget til statsbudsjett, som kommer 6. oktober.

FFO deltok i fjor høst i et eget brukerpanel, som leverte omfattende innspill til arbeidet med sysselsettingsstrategien. Nå pågår prosessen med å ferdigstille strategien for fullt i Arbeidsdepartementet.

Overgangen utdanning-arbeid
Det har lenge vært varslet at sysselsettingsstrategien vil ha et særskilt fokus på funksjonshemmede under 30 år.

– Det gjør det naturlig at sysselsettingsstrategien har et sterkt fokus på overgangen mellom utdanning og arbeid, som er en av de mest kritiske fasene for funksjonshemmede på veien inn i arbeidslivet, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær på ffo.no.

Ovesen opplyser at FFO har bedt myndighetene om en egen innsats rettet mot funksjonshemmedes overgang mellom utdanning og arbeid i årevis, uten at dette så langt er blitt fulgt opp.

Sammen med statsbudsjettet
Fra FFOs side vurderes det som positivt at sysselsettingsstrategien skal fremlegges sammen med forslaget til statsbudsjett.

– Det betyr forhåpentligvis at det også følger penger med strategien, noe som selvsagt er helt avgjørende dersom den skal kunne bli det kraftfulle verktøyet i innsatsen for å få flere funksjonshemmede i jobb, påpeker Ovesen.