Landskonferanse: Funksjonshemning og aldring, Oslo Kongressenter 8. november 2011

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse holder en landskonferanse i november om temaet funksjonshemming og aldring. Konferansen er aktuell både for fagfolk og personer med funksjonsnedsettelse.

Les mer om Landskonferansen og se program.

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har også utgitt to forskningsrapporter (i bokform) om å leve et langt liv med funksjonshemming:

Sjelden og vanlig handler om hvordan det er å leve lenge med funksjonsnedsettelse. En rekke vanlige utfordringer, som blant annet stigmatisering og manglende tilrettelegging, blir beskrevet, før tiltak som kan gjøre livet enklere blir presentert.

Livsløp og aldring med en sjelden diagnose handler om hvordan brukerne opplever kompetansesentrenes tilbud og tilnærminger sett i et livsløpsperspektiv. Den belyser hvordan brukerne benytter tilbudene, hva de savner, og hvordan deres behov blir møtt gjennom livsløp og aldring.