Likemannsutvalget i FFM inviterer til to kurs høsten 2011

Gründerkurs 26-29. september på Park Inn på Gardermoen, påmeldingsfrist er 1.september.
Likemannskurs 4 – 6. november på Park Inn på Gardermoen for for de som allerede er en likemann, og for de som ønsker å bli det, påmeldingsfrist er 9.oktober

Velkommen til Gründerkurs

Likemannsutvalget inviterer alle som har en liten gründer i magen, til kurs den 26-29. september, på Park Inn på Gardermoen. Det å være i arbeid trenger ikke å være ensbetydende med å ha en 9-4 jobb. Mange muskelsyke har av ulike årsaker en redusert arbeidskapasitet, men det betyr ikke dermed at man ikke kan gjøre noe! På dette kurset ønsker vi å vise at det er mange måter å utnytte restarbeidsevnen sin.
For mange vil det å drive egen virksomhet være en fin måte å kunne arbeide noe, uten å slite seg ut og forverre progresjonen på sykdommen. For å lykkes med egen bedrift er det imidlertid nødvendig å ha kunnskaper om det å drive egen bedrift, hva man kan ”selge” og hvordan man går frem for å starte bedriften. I tilegg er det viktig å ha tro på egne evner, og se sine muligheter.

Egenandelen på kurset er kr 500,- Da er alle reisekostnader (billigste måte) og hotellhelg inkludert. Trenger du å ha med assistent går denne gratis. Likemannsutvalget bestiller flybilletter til de som trenger det, de som kommer andre transportveier får tilbake reiseutgiftene sine ved innlevering av reiseregningsskjema.

De siste årene har vi gjort oss erfaringer med at en del deltakere forlater kurset før det er ferdig den siste dagen. Dette fører dessverre til at vi i likemannsutvalget får vanskeligheter med å forsvare den faglige biten på kursene våre overfor Bufdir. Derfor må deltakere som har en (viktig!) grunn til å reise før kurset er ferdig, avtale det med likemannsutvalget når påmeldingsskjema sendes. De som forlater kurset før det er ferdig uten å ha avtalt dette på forhånd, vil bli belastet med hotellkostnadene sine. Påmelding er bindende. Program vil bli sendt ut senest 3 uker før kursstart.

Kurset starter med velkomst og middag kl 18.00 på mandag 26. september, og avsluttes med middag torsdag 29. september.
Vi i likemannsutvalget håper å treffe dere på et kjempespennende kurs!

Påmeldingsfristen er 1. september. Og påmeldingsskjema sendes til likemannsutvalget@ffm.no

Last ned:
Invitasjon

Påmeldingsskjema

Velkommen til likemannskurs

Den 4 – 6. november kjører Likemannsutvalget et likemannskurs for de som allerede er en likemann, og for de som ønsker å bli det. Kurset holdes på Park Inn på Gardermoen, det ligger i gangavstand (under tak) fra terminalbygningen. Vil dere vite mer om hotellet kan dere lese om det på http://www.parkinnhotell.no/

På kurset vil vi snakke om alt som berører likemannsrollen. Det blir informasjon og opplæring til nye likemenn, og oppfølging og fagpåfyll for de som allerede har en likemannsrolle. Vi vil også ta en diskusjon på hvordan likemannsrollen i FFM bør være fremover. Å ha et solid nettverk i ryggen er viktig når man er likemann, så nettverksbygging vil stå sentralt på programmet denne helgen.
Den sosiale biten av kurset, det å komme sammen å snakke uformelt med andre likemenn, og å vite at man ikke står alene i likemannsjobben, er også kjempeviktig. Derfor vil vi fokusere mye på dette under denne helgen.
Vi håper at mange eksisterende likemenn og de som ønsker å bli en likemann, kommer og tilbringer helgen 4-6. november sammen oss på Gardermoen.

Påmeldingsfristen er 9. oktober. Og påmeldingsskjema sendes til likemannsutvalget@ffm.no

Last ned:

Invitasjon

Påmeldingsskjema