Farve konferanse ” Samarbeid for arbeid” 28. – 29.september på Thon Hotell Gardermoen

NAV FARVE (NAVs program for forsøksmidler om arbeidsliv og velferd) avholder 28. – 29. september konferansen “Samarbeid for arbeid”
Påmeldingsfrist: 31. august.

Mange ungdom trenger mer opplæring for å komme i arbeid, men ikke nødvendigvis gjennom ordinær skolegang. Andre trenger tilrettelagt arbeid som kan kvalifisere dem til ordinært arbeid senere. Dette krever godt samarbeid mellom arbeidslivet, skoleverket og NAV.

Konferansen ser nærmere på utfordringer og muligheter i de kritiske overgangene mellom utdanning og arbeid, og i arbeidslivet. Hvordan kan skole, kommune, helsevesenet, virksomheter og NAV samarbeide for å sikre fortsatt høy arbeidsdeltakelse i årene som kommer? Og hvordan innrette arbeidslivet slik at det gir økt deltakelse og inkludering?

Blant annet presenterer prosjektet P1824 i Drammen kommune seg. Her jobber flere aktører sammen for å få ungdom i aktivitet.

Foredragsholderne kommer fra flere felt, og du kan blant andre høre:

  • Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
  • Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad
  • Konsernsjef og eier Johan H. Andresen Jr., Ferd
  • Seniorforsker Knut Fossestøl, Arbeidsforskningsinstituttet

…og Are Kalvø i fri dressur.

Arrangøren dekker konferansens måltider samt overnatting på hotellet for de som trenger det. Det er ingen deltakeravgift. Reisekostnader dekkes av deltakerne.Påmeldingsfrist: 31. august 2011.

Mer info, påmelding osv. finner du på www.nav.no