Nasjonalt kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer

Senteret skal gi informasjon og veiledning til mennesker med nevromuskulære diagnoser og til fagfolk i primær og spesialisthelsetjenesten. Nettside: Nasjonalt kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer

(tidligere navn på senteret: Kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer, Rikshospitalet)

Kompetansesenteret har base i sykehusets kliniske miljø ved barnenevrologisk, nevrologisk og genetisk avdeling.

Prioriterte oppgaver

Kompetansesenteret har følgende prioriterte oppgaver:

  • Gi informasjon og veiledning ved personlig kontakt, via telefon, epost og pr brev.
  • Legge ut kvalitetssikret og oppdatert nettsideinformasjon. Å holde kurs om enkeltdiagnoser
  • Delta i forskning og utviklingsarbeid
  • Videreutvikle samarbeidet med nevromuskulær medisinsk kompetanse i Norge og internasjonalt
  • Ha løpende kontakt med Foreningen for muskelsyke som en kvalitetssikring av vårt arbeid.
Facebook
Twitter
LinkedIn