Frokostseminar i FFO

FFO avholdt frokostseminar den 22.juni, hvor lanseringen av rapporten "Et arbeidsliv for alle? – Arbeidsliv og funksjonshemmede – hva er problemene i praksis?" sto i fokus.

FFO har registrert hvilke hindringer som funksjonshemmede og kronisk syke møter knyttet til arbeidsliv og arbeidsdeltakelse, gjennom sitt rettighetssenter. Resultatet av datamaterialet er sammenfattet i en rapport som ble lansert 22.juni.

FFO hadde også invitert leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson (Frp) og Tove Linnea Brandvik (Ap) fra samme komité for å kommentere rapporten som ble lagt frem.

Eriksson var opptatt av at tilretteleggingstilskuddet må gjelde uansett om man jobber i en bedrift med IA-avtale eller en bedrift som ikke har denne avtalen, da behovet for tilrettelegging vil være uavhengig av hvilke avtaler bedriften har inngått. Tove Brandvik understreket betydningen av et bredt eierskap til utfordringen med å få flere funksjonshemmede i arbeid.

Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

Les mer om frokostseminaret og last ned rapporten på ffo.no

Facebook
Twitter
LinkedIn