Stolthetsparaden 2011

Årets stolthetsparade, den femte i rekken, ble gjennomført i Oslos gater lørdag 18.juni, under mottoet «Stolt – Sterk – Synlig».

Starten

Vi startet fra universitetsplassen og fortsatte opp Karl Johan, via Youngstorget, før vi svingte ned til Oslo spektrum. Årets parade ble tidenes største med over 1200 deltakere. Mange bar plakater med ulike slagord som: «Rett til å være mamma», «Rett til å være pappa», «Jeg vil velge mine assistenter selv» og mye mer.

Stolthetsparaden er ikke en demonstrasjon, men en feiring og fest av funksjonshemmedes selvfølgelige plass i samfunnet. Vi går i parade for de mange tusen som ikke kan det. Vi går for alle de som lever liv styrt av hjemmesykepleiens rutiner. Vi går for alle de som drømmer om å studere, være foreldre, reise, jobbe. Derfor må vi være synlige, sa Mari Storstein, før paraden gikk.

For de flest er det en selvfølge å bestemme når man skal stå opp en søndag morgen, men ikke alle er så heldige i Norge i dag. I fjor var hoved parolen rettighetsfesting og det har vi fått nå. Det viser at det nytter, sa Storstein til stor jubel.

Det viktigste med årets markering var kanskje å få frem at dette var noe vi kunne gjøre fordi vi har assistentordning, og å markere at vi kunne vært enda mange flere i paraden hvis flere hadde hatt bpa.

Ulobas 20-årsjubileum og Årets Stolthetspris

Årets parade var også en markering av Ulobas 20-årsjubileum, og dette ble markert med jubileumsshow i Oslo Spektrum, med artister som Alejandro Fuentes, CC Cowboys, Chris Medina og mange flere. Showet ble vist på tv2 lørdag kveld, foran flere hundre deltakere fra paraden i salen.

Årets Stolthetspris ble i år tildelt Stine Machlar, bl.a for sitt arbeid med Mitt Liv-kampanjen.

Det er en helt fantastisk følelse å få denne prisen. Men det er mange andre som også har stått på og som fortjener stor takk. Denne prisen gjør meg inspirert til å fortsette å kjempe, sa Stine Machlar da hun fikk prisen.

Prisen ble delt ut av en av Heikki Holmås og Hallvard Holmen. Den ene profilert stortingspolitiker og den andre skuespiller. Disse stilte også velvillig opp i en reportasje som beskrev dagliglivet til to personer med et assistansebehov. Den ene fikk behovet dekket gjennom bpa, og den andre gjennom hjemmebaserte tjenester.

Reportasjen viste fordelene med bpa i forhold til muligheten til å delta i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Den viste og svakhetene med en tjeneste som baserer seg på at man skal motta assistanse i hjemmet uten mulighet til å styre tjenesten selv.

Dette ble vist på en usentimental måte. For en som har erfaring med begge måtene å organisere tjenestene på, var det lett å kjenne seg igjen.

Tekst: Sonja Sandbakk

Foto: Bernt Roald Nilsen