Nedsatt funksjonsevne? Nye stipendordninger.

Nye stipend for skoleåret 2011-2012 for elever og studenter med nedsatt funksjonsevne.

Fra undervisningsåret 2011–2012 kan du som har nedsatt funksjonsevne og som ikke kan arbeide ved siden av utdanningen, få mer i støtte og få støtte for en lengre periode av undervisningsåret enn tidligere. Dette er et resultat av lang tids politisk arbeid fra Unge funksjonshemmede. Nå er det viktig at informasjonen om disse ordningene spres til flest mulig som kan ha rett på dem, for å sikre at flest mulig får sjansen til å ta høyere utdanning.

Hvem gjelder ordningen for

Ordningene gjelder deg som går i høyere og annen utdanning (ikke går i vanlig videregående opplæring), og som er funksjonshemmet eller har nedsatt funksjonsevne. For å få støtte i 12 måneder og ekstra stipend, er det et krav at du ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av studiene.

Slik søker du

Du søker om støtte fra Lånekassen på vanlig måte (logg inn på søknaden fra lanekassen.no). Du får ikke spørsmål om du har nedsatt funksjonsevne i søknaden. Du dokumenterer selv i etterkant. Send inn dokumentasjonen, så vurderer Lånekassen om og eventuelt hvilke(n) ordning(er) du har rett til.

Siste frist for å sende inn dokumentasjonen er 15. november for høsten 2011 og 15. mars for våren 2012.

Les mer på lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne.

Skriv ut brosjyrer

På nettsidene til Lånekassen finner du også en brosjyre, Se lanekassen.no/brosjyrer.

Facebook
Twitter
LinkedIn