Chain of Trust prosjektet – hva er ditt syn på telehelse?

Chain of Trust-prosjektet startet januar 2011. Prosjektets mål er å undersøke brukernes syn på telehelse. I hele Europa kartlegges pasienters, legers, sykepleieres og farmasøyters erfaringer med telehelse. Prosjektet skal undersøke hvordan holdninger til telehelse har endret seg og hva som hindrer tillit til og aksept av denne formen for helsetjeneste.

Chain of Trust-prosjektet startet januar 2011. Prosjektets mål er å undersøke brukernes syn på telehelse. I hele Europa kartlegges pasienters, legers, sykepleieres og farmasøyters erfaringer med telehelse. Prosjektet skal undersøke hvordan holdninger til telehelse har endret seg og hva som hindrer tillit til og aksept av denne formen for helsetjeneste.

SPØRREUNDERSØKELSE

Har du meninger om, og/eller erfaring med telehelse?

Bli med på Chain of Trusts spørreundersøkelse!

Din mening er verdifull:

  • både som barometer på folks syn på telehelse
  • men også for å bevisstgjøre og spre kunnskap om telehelse

Svar på spørreundersøkelsen her:

Spørreundersøkelse for helsepersonell: https://www.surveymonkey.com/s/M7ZL2BH

Spørreundersøkelse for pasienter: https://www.surveymonkey.com/s/TZPZKKB

Fristen for å svare er onsdag 20. juli.

WORKSHOP

Prosjektet skal bruke resultatene fra spørreundersøkelsen i en workshop i seks europeiske land (Norge, Nederland, Latvia, Polen, Hellas, Portugal), og senere på rundebordskonferanser og i europeiske fokusgrupper. Her skal erfaringer og syn på telehelse diskuteres. Prosjektet har som mål å styrke brukergruppenes bevissthet og tillit til telehelse. Det vil motivere alle partene i prosjektet til å spre resultatene på en effektiv måte. En ’kjede av tillit’ (chain of trust) skapes ved å knytte alle pasienter og pårørende, omsorgspersoner, helsepersonell, helseledere og helsepolitikere sammen til en kunnskapspool på internasjonalt, europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.møtestedet skal brukergruppene (sykepleiere, leger, farmasøyter, pasienter) dele holdninger til og erfaringer fra telehelse. Målgruppen er både ikke-brukere og erfarne brukere av telehelse.

Har du lyst til å delta på workshopen?

Prosjektet dekker transportkostnader for deltakere.

Vi er interessert i deg som bor i Oslo og omegn.

Vi tilbyr en spennende møteplass med plenumsdebatter med alle brukergrupper (sykepleiere, leger, farmasøyter, pasienter) og gruppediskusjoner.

Bli med på workshop 17. oktober 2011 i Oslo:
Undine.Knarvik@telemed.no
Tlf.: 91 74 27 05