FFM-fylker: Søknadsfristen på likemanns- og velferdsmidler er 1. september

Last ned søknadsskjema her

Last ned oversikt over søknader her

Skjemaene fyllkes ut og sendes: Foreningen for muskelsyke, Smedsvingen 4 b, 1395 Hvalstad, eller på epost: ffm@ffm.no

Del