Rettighetsfesting av BPA i 2012

I stortingets behandling av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester den 14. juni har Stortinget vedtatt å komme med lovforslag til rettighetsfesting av BPA:

I vedtaket heter det:
"Stortinget ber regjeringen utrede videre de økonomiske og administrative konsekvensene og raskt komme tilbake til Stortinget med et forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort behov innenfor den samme økonomiske rammen som gjelder i dag."

Videre lovet regjeringen at vedtaket fra Stortinget skulle følges opp, og at det nye lovforslaget om rett til BPA vil komme i løpet av 2012.

Les Stortingets innstilling her:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-2011/inns-201011-424/2/