Ny portal: Helsenorge.no, den offentlige helseportalen

Helsenorge.no er en veiviser til den helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forbygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.

Informasjonen på helsenorge.no kommer fra ulike organisasjoner. Hver enkelt organisasjon som leverer informasjon til helsenorge.no har ansvar for at innholdet er oppdatert og holder høy faglig kvalitet.

Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør for helsenorge.no.

Informasjonen i helsenorge.no er utelukkende informasjon av generell karakter og erstatter ikke personlig kontakt mellom pasient og helsepersonell. Dette gjelder både innhold og ressurser som er åpent tilgjengelig, og innhold som krever personlig pålogging.