Regjeringen snur i BPA-saken

VG melder at de rødgrønne partiene i Stortinget overkjører egen regjering og tvinger gjennom rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse i sin behandling av ny helse- og omsorgslov.

Dette vil i første omgang gjelde de såkalt tyngste brukerne, dvs de som har størst assistansebehov.

Det betyr at det vil komme et pålegg fra Stortinget til regjeringen om å fremme et eget lovforslag om BPA som en rettighet for de tyngste brukerne.

– Dette er en stor og viktig seier for funksjonshemmede i Norge, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) til VG Nett.
– Det viktigste nå er at regjeringen jobber raskt, slik at Stortinget kan behandle dette i høst.
På vegne av funksjonshemmede-bevegelsen i Norge har vi ett ønske: At dette skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2012, sier Jarl Ovesen.