Fagkonferansen 2011 – Nevromuskulære sykdommer

Tidspunkt fra:10.10.2011 10:00 til:11.10.2011 16:00, Sted:Radisson Blu Hotell, Tromsø. Søknadsfristen til Brukeropplæringtilbud om nevromuskulære sykdommer er 1. juli 2011

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) er et nasjonalt kompetansesenter og brukeropplæringstilbudet er åpent for deltakere fra hele landet på like vilkår.

NMK arrangerer Fagkonferanse 10.- 11.oktober i Tromsø. Fagkonferansen vil ha fokus på MESTRING.

Brukeropplæring integrert i fagkonferansen.

Fagkonferansen er også tilbud som eget brukeropplæringstilbud til personer over 18 som selv har arvelig nevromuskulær sykdom eller er pårørende.Det er eget påmeldingsskjema til Brukeropplæringsparallellen og det er et arrangement på lik linje med andre lærings og mestringstilbud.

Mer informasjon og påmeldingsskjema: Nevromuskulært kompetansesenter