Brickless Centre 2011

Møtene fungerer som et informasjons nettverk og formålet er å utbedre kjennskapen til og diskuterer de nyeste forskningsresultatene og behandlingsmetoder innenfor nevromuskulære diagnoser på et faglig nivå.
Tidspunkt: 5-7.september 2011.

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har atter fornøjelsen af at invitere til Brickless Centre, som også i år finder sted i
Odense i Danmark .

Der vedlægges et foreløbigt program samt priser og tilmeldingsblanket.

Les mer om Brickless Centre