Fagkveld med besøk fra Sunnås sykehus, avd. Askim, 26. mai 2011

Nevrolog Tor Haugstad og inntakskoordinator/sykepleier Målfrid Stenslet foreleste. (bildet)

Haugstad og Stenslet presenterte inntakskriterier og inntaksrutiner ved Sunnås sykehus, avd. Askim og ga informasjon om tilbudet Sunnås sykehus har til oss med nevromuskulære sykdommer. De kan tilby:

a) 1 ukes vurderingsopphold hvor du vil få en tverrfaglig kartlegging, vurdering av rehabiliteringspotensialet, samt felles mål for rehabilitering.

b) 4 ukers rehabiliteringsopphold. Fastlege eller sykehusavdeling kan søke om opphold for deg. For tiden er ventetiden ca. 3-4 mnd.

På Sunnås sykehus, avd. Askim jobbes det i tverrfaglige team bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, sosinom og logoped. De har også urolog (legespesialist på urinveiene) og sexolog.

Foreleserne snakket en del om rehabiliteringsprossessen hvor Sunnås sin filosofi er at kunnskap og innsikt i egne ressurser og begrensninger gir mulighet for valg til et selvbestemt liv.

Avdelingen i Askim samarbeider med Oslo universitetssykehus, Nevromuskulært kompetansesenter ved universitetssykehuset i Tromsø, Brickless-senteret i Danmark, FFM, Muskelsvindfonden i Danmark, Frambu, samt institutter i USA.