Ny rettighetsportal for unge

Portalen omtaler ni sentrale rettighetsområder for unge mennesker med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Ungerettigheter.no

Portalen er utarbeidet av foreningen Unge funksjonshemmede

Det er laget egen video som presenterer nettstedet Ungerettigheter.no, den gir en oversikt over hvilke tema som presenteres på sida.

På portalen finner du også korte videoer om rettigheter: