Mer tilgjengelige valglokaler

Kommunal- og regionaldepartementet har bidratt i utviklingen av nye valgavlukker og valgurner som er universelt utformet. Det har vært stor interesse for utstyret og 173 kommuner har bestilt nytt valgutstyr før høstens valg.

– Dette er svært gledelig og viser at mange kommuner tar utfordringen med å tilrettelegge valglokaler på alvor, sier kommunikasjonssjef Liv Merete Wiker i kommunal- og regionaldepartementet.

Valgutstyret består av valgavlukke, valgurne og et skiltprogram som blant annet inkluderer ledeteip, roll-ups og skiltholdere. God merking og tydelig informasjon er viktig i valglokalet, slik at alle velgere er trygge på hva de skal gjøre.

– Det er viktig at alle velgere, uansett funksjonsnivå, opplever at valglokalene er tilgjengelige, gjenkjennelige og attraktive. Både valgloven og den nye diskriminerings– og tilgjengelighetsloven setter krav til god tilgjengelighet, og dette utstyret bidrar til å oppfylle dette kravet, sier Wiker.

Løsningen ble testet ut i utvalgte kommuner ved stortingsvalget i 2009, og fikk da gode tilbakemeldinger av både velgere og valgmedarbeidere. Det nye valgutstyret har også fått priser og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. I mars 2010 vant designerne og departementet blant annet "Design for alle"–prisen fra Norsk Designråd.

Kommunal- og regionaldepartementet har inngått en rammeavtale på vegne av kommunene om produksjon av valgutstyret. Selskapet REform AS vant anbudskonkurransen, og er nå i gang med å produsere valgutstyret.

Les hele pressemeldingen på: Kommunal- og regionaldepartementets nettsider

Del