Kurs i søknadsskriving

Likemannsutvalget i FFM holder kurs i søknadsskriving på Skype (internett) onsdag 1. juni kl 1900. Her vil de gå gjennom alt fra hvor man kan få penger, hvem som er inne i søknadsprosessen, hvordan man skriver søknader, hva er en god søknad og mye mer.

Opplæring i Skype

Trenger noen opplæring i hvordan man kommer seg på Skype er det bare å ta kontakt med oss, så hjelper vi dere. Det er veldig enkelt å bruke, vi i likemannsutvalget bruker Skype som fast møteplass for våre møter. Også Sentralstyret har møtene sine der. Vi kan både snakke der og dele dokumenter.

Kurs

Det vi i likemannsutvalget ser for oss er at vi kjører en kursdel før sommeren. Så kommer fristen for innsending av likemannssøknader 1 september. Vi i likemannsutvalget går gjennom søknadene og innkaller til den siste kursdelen i slutten av september/begynnelsen av oktober. Da har vi sendt tilbake de søknadene vi ikke kan godta og vi gjennomgår alt under Skype-møtet slik at fylkene har muligheten til å rette opp søknadene, samtidig som andre fylker også lærer noe av eksemplene vi tar for oss.

Vi tror at slike kurs kan være med på å høyne andelen likemannsmidler vi får inn til foreningen, og dermed øke aktiviteten i både lokale og sentrale ledd. Derfor håper vi at så mange som mulig medler seg på kursene våre. Alle kan delta, man trenger ikke å være leder i fylkesforeningen for å kunne være med. Blir det mange deltakere deler vi oss opp i to grupper og kjører to kurs før sommeren.
For å lage et kurs som er skreddersydd for deltakerne ønsker vi at de som måtte ha spørsmål eller ønsker om innholdet, sender inn disse til oss før kurset, slik at vi har muligheten til å tilpasse opplegget det dere ønsker å lære mer om. Gjerne så fort som mulig til :

likemannsutvalget@ffm.no
Med vennlig hilsen
Kari, Maria, Laila og Guro.
Likemannsutvalget FFM