FFO varsler kamp om fribeløpet

Regjeringen vil senke grensen for hva uføre kan tjene uten avkorting. Landets uføre kan stå foran en dramatisk inntektsnedgang, mener FFO.

I helgen meldte NTB at etter måneder med diskusjoner innad i regjeringen skal lovforslaget om endringer i uførepensjonen omsider være klart, og at det trolig legges frem førstkommende fredag.

NTB meldte at regjeringen går inn for å kutte det såkalte fribeløpet fra dagens nivå på 75.000 kroner til 30.000 kroner, tilsvarende 40 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (G). NTB meldte at Arbeiderpartiets regjeringstopper opprinnelig skal ha ønsket en grense på 15.000 kroner, men at intens motstand fra SV og deler av Aps stortingsgruppe skal ha gitt resultater.

FFO reagerte med skuffelse på saken.
En fjerning av retten til friinntekt på inntil 1G vil først og fremst føre til at mange uføre får lavere inntekt. Arbeidsinnsatsen mange uføre yter i dag, vil verdsettes mindre. Dessuten vil uføres deltakelse i arbeidslivet trolig gå ned og reduksjonen av friinntekten vil oppleves som mindre fleksibel og vanskeligere å håndtere blant landets uførepensjonister.

– Forslaget er bedre enn utgangspunktet, men allikevel utrolig skuffende. Dette blir det kamp om. Fribeløpet gjør at mange uføre har en liten fot inne i arbeidslivet. Når denne friinntekten kuttes, vil mange få redusert denne tilknytningen til arbeidslivet, sier assisterende generalsekretær Jarl Ovesen på ffo.no, les hele artikkelen der.

Les også: Ny uføreordning – oppfølging av Uførepensjonsutvalgets innstilling

regjeringen kutter fribeløpet til uføre

Underskriftskampanje: Ikke tillat regjeringen å kutte i fribeløpet til uføre