FFM kontoret flytter til nye lokaler 2. juni

Kontoret blir derfor stengt mellom 1. -9. juni.

Den nye adressen blir: Smedsvingen 4, 1395 Hvalstad. 1 etg.
Her ønsker vi dere velkommen til nye kontorlokaler i 1.etage etter 9. juni.

De nye telefonnumrene blir lagt ut på nettsiden så fort vi får de bekreftet.

Telefonnummer vi kan nås på mellom 1. – 9. juni:
411 907 02 (Line Wåler) eller 403 26 984 (Arne F. Vogt)