Vil ha rettferdig tildeling av bil

På en høring i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget 10. mai ba FFO komiteen om å støtte forslaget om å endre forskriften for tildeling av gruppe 2 bil

Endringen går ut på at det presiseres at kriteriet om inn- og utstigning av bil på egenhånd, uten hjelp av heis eller rampe, må tolkes praktisk og ikke teoretisk.

Praksis for tildeling av gruppe 2 bil har blitt betydelig strengere den siste tiden. Dette bekymrer FFO, som nylig sendte brev til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm om saken. Stortingsrepresentantene Vigdis Giltun, Robert Eriksson og Laila Marie Reiertsen fra FrP har også engasjert seg i saken, og fremmet tidligere i vår et representasjonsforslag. Forslaget, som var bakgrunn for dagens høring, satte fokus på at manglende smidighet og rigid praktisering av regelverket innenfor offentlige velferdsordninger, fører til dårlige løsninger for mange brukere.

Full deltagelse og likestilling har i mange år vært en politisk målsetning. Et av de viktigste målene med hjelpemiddelsystemet er at funksjonshemmede med behov for hjelpemidler, skal kunne fungere på lik linje med andre samfunnsborgere. Gjennom bruk av hjelpemidler skal funksjonshemmede og kronisk syke kunne ha en aktiv tilværelse.

– På bilområdet oppfylles dessverre ikke denne målsetningen fordi mange som har et reelt og betydelig behov for gruppe 2 bil ikke får innvilget slik bil, sier Cato Lie, rådgiver i FFO på ffo.no .

Den strenge praksisen for tildeling av gruppe 2 bil har også blitt omtalt i flere mediaoppslag. Ut fra disse kan man konstatere at det er ulikt utfall på behandlingen av tilsynelatende identiske bilsaker. Mange som har et reelt og betydelig behov for transport, som ikke kan dekkes på annen måte enn ved bruk av gruppe 2 bil, får ikke vedtak om det.

– Gruppe 2 biler er store og dyre biler. Svært mange funksjonshemmede har ikke økonomi til å finansiere egen bil. Resultatet blir at de blir isolert fra samfunnet rundt seg, sier Lie.

Les hele merknaden på ffo.no